Dobrodošli na Tomaževi strani

Namen te strani je opis Tomaževega dela.

Na njej najdete vse kar je povezano z njegovim delom, gibanjem, seminarji, delavnicami. zdravljenjem, spreminjanjem resničnosti...

Splošni pogoji

Z registracijo na stran potrjujem, da se prijavljam tudi na splošne novice, s prijavo na e-novice pa še na regionalne novice in dogodke, ki jih izberem v padajočem meniju.

Prijavite se

Novice - prijavite se!

Naročam se na e-novice, ki se dotikajo dogodkov v vaši regiji in na splošne novice
Izberite regijo, kjer živite:
Prijavljam se in strinjam s pogoji

Kako deluje naš um? | Zavest

Naš um je nekaj, kar biva onstran naše telesne fiziologije. Vsi ga zaznavamo, vsi komuniciramo z njim, pa tudi on na neki ravni komunicira z nami.

Zakaj na neki ravni?

No, um je sam po sebi neaktiven, je le skupek misli, čustev, občutkov, zaznav. idej. Sam po sebi ne počne ničesar. Ko pa se v naš um vcepi še intelekt, ki se nahaja na višjem nivoju kognicije, pa postane um živ, s svojo živahnostjo pa se znotraj njega začne dogajanje, saj je intelekt tista komponenta, ki omogoča, da pride med mislimi, čustvi, občutki, idejami do interakcije.

Seveda se k temu doda še višji aspek razširjenega uma, torej budhi oz. aspekt vzroka in posledice in um postane še bolj živahen, vse skupaj pa je podprto z visoko zavestjo.

Um je le aspekt visoke zavesti in pravzaprav nima svoje zavestne zaznave. Ko pa ga skozi ves zgoraj opisani potek poživlja višja zavest, pa tudi um postane živ. In ko se dotakne možganov, ko pridejo iz nematerialnega aspekta uma v materialni del možganov informacije iz uma, so le-te toliko žive oz. toliko živo čutimo to, kar je prišlo iz uma, koliko dovolimo, da pride skozi visoka zavest.

Um torej ni del naše fizične zaznave, ko je samostojen, ko mu je vseeno za telo, saj lahko v meditaciji kaj hitro opazimo, da telo izgine in je naš fokus na nematerialnem. To pa se tudi zgodi pri raznih terapijah, delavnicah, coachingih ipd.

Pri obojem pa je značilno, da bolj naš fokus ostane na nematerialnem, torej na svetu, kjer ni dvojnosti, bolj tudi ostane naš materialni občutek "odvezan" od dvojnosti, trpljenja.

Naš um je torej idealno orodje, kako priti preko trpljenja in to je spoznal Budha, to so spoznali tudi drugi mojstri. Budha je podal svoja učenja v budizmu, kristus v krščanstvu, v Vedanti pa prihaja vse skozi globoko raziskovanje uma in zavesti skozi neposreden vplogled oz. globoko meditacijo.

Vse poti, ne glede na to, kateri sledimo, peljejo v stanje kjer um prepoznava vedno več povezanosti z enostjo in tudi tam ostaja. To je pač zemeljska pot, kako izven trpljenja in je idealna, kako um usmeriti v nematerialno.

Nekateri tej ravni pravijo kvantno polje, drugi vesolje, tretji božanska raven, pa angelska... Mnogo imen ima. Vendar pa je dobro biti pazljiv s katero ravnijo imaš opravka, ko že govoriš o njej.

Vsekakor je nekaj na tem, če govorimo o določeni ravni, vendar pa se odnos z vsako ravnijo lahko še poglobi, če izvajamo določene čisto življenjske akcije. Vsekakor z dobrohotnostjo, uslužnostjo, popinžnostjo itn. poglobljujemo naš odnos z nematerialnim, ki je nekaj, kar ni grobo in ko v svojo komunikacijo vpletamo grobe misli, grobe občutke ipd., pravzaprav treniramo grobost, odvezanost, nasilnost, s čimer pa se tudi naša povezava z božanskim trga.

Um je torej izredno plemenito orodje, s katerim lahko krožimo tako po materialnem kot po nematerialnem svetu, kar se vidi iz naših vsakodnevnih aktivnosti, vendar pa, kot že prej omenjeno, obstajajo tudi tukaj različni načini, kako ravnati z umom, da bo bolj usmerjen na naravo enosti.

Um se lahko naslanja le na materialni nivo in takrat je to popolnoma ne duhoven um, ki je pač ujet v spone dvojnosti. Bolj pa začne um pregledovati vzrok in posledico in sam sebe v skladu s tem kultivirati na primeren način, da bo v njem in telelsu, k kateremu spada, čim manj trpljenja, bolj se začne nagibati v duhovno raven, in to mu pomaga.

Telo in um vedno manj izkušata trpljenje, vendar pa je um še vedno ujet v prostor dvojnosti, kjer je prisiljen čutiti njeno gibaje.

Gibanje dvojnosti je nekaj, kar se dogaja v umu in tako tudi doživljamo ta svet. Kot dvojnost. A obstaja nekaj, čemur mnogi pravijo vrkanost v enost, razsvetljenje, prebujenje ipd. In to lahko dosežemo v tem življenju. Kar pa je potrebno, pa je le slediti nekim preprostim navodilom. In ta so...

Če se torej vse kar se odvija, odvija v našem umu, moramo za to, da bi lahko šli preko uma, uporabiti orodja uma, ki so umerjena k preseganju tega, kar nam v umu ustvarja občutek trpljenja, nelagodja, dvojnosti.

In vsekakor to počneno, z orodji duhovnosti. A pri tem obstajata dve poti. Ena od njih se imenuje posredna, druga pa neposredna. In razlika med njima je le to, kako um obravnva sebe in stvari, ki se pojavljajo v njem. Kajti, če obravnava to, kar se pojavlja v njem, torej čustva, misli, občutke, ideje, koncepte kot stvari, ki jih opazuje (kar večino časa počnemo, saj naš um počiva na mislih, ki so ljubeče, sovažne, ipd. na čustvih, ki so mehke, trde, iskrive, ipd., na občutkih, ki brudijo to ali ono), potem je pač ujet v prostor dvojnosti, torej še vedno v resničnost vzroka in posledice.

Takšni duhovnosti torej pravimo duhovnost dvojnosti, za razliko od duhovnosti nedvojnosti, ki pa prepoznava predmete v umu, torej čustva, misli, občutke ipd. kot nekaj zunanjega in to zanika, se s tem sploh ne ukvaraja več, saj se um takrat orientiran le na proces zaznavanja tistega, kar je resnično in ne tistega, kar je posredno, torej neresnično. (govorim iz vidika neposredne zaznave oz. tega, kar se dogaja v resnici).

Zaznave, ki so posredne, se ne dogajajo tukaj in zdaj, sam med tem, da se zgodijo in med tem, da jih naš um in možgani zaznajo poteče nekaj časa in zato je jim pravi posredne.

Tomaž Flegar, Ponedeljek-Petek 9h-17h Grič 32, 1000 Ljubljana-Brdo * GSM: 041 890 078 * tomaz.flegar@gmail.comtomaz.flegar@gmail.com
Onewer