Dobrodošli na Tomaževi strani

Namen te strani je opis Tomaževega dela.

Na njej najdete vse kar je povezano z njegovim delom, gibanjem, seminarji, delavnicami. zdravljenjem, spreminjanjem resničnosti...

Splošni pogoji

Z registracijo na stran potrjujem, da se prijavljam tudi na splošne novice, s prijavo na e-novice pa še na regionalne novice in dogodke, ki jih izberem v padajočem meniju.

Prijavite se

Novice - prijavite se!

Naročam se na e-novice, ki se dotikajo dogodkov v vaši regiji in na splošne novice
Izberite regijo, kjer živite:
Prijavljam se in strinjam s pogoji

Odgovor varuhinje človekovih pravic | 2011 | Pobude

Spoštovani,

prejeli smo vaše elektronsko sporočilo, s katerim izražate svoje nestrinjanje s tem, da so stroški nakupa nalepke za prepoved odlaganja reklamnih sporočil v poštni nabiralnik (predalčnik), na strani tistega, ki ne želi prejemati reklamne pošte.

Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) v 45. členu določa, da lahko uporabnik poštnih storitev prepove dostavljanje nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v svoj predalčnik, tako da nanj nalepi nalepko, ki jo izda agencija (Agencija za pošto in elektronske komunikacije, APEK o.a.). V tretjem odstavku istega člena zakon določa izjeme za pošiljke (časopisi, revije, uradna glasila občin, vabila ustanov, politična propagandna sporočila med volilno kampanjo, nenaslovljene pošiljke z informativno, izobraževalno ali humanitarno vsebino), ki se kljub nalepki lahko dostavijo v predalčnik. Vendar pa te izjeme ne veljajo, če so v takšne uredniško oblikovane vsebine vložene tudi reklame.

ZPSto-2 kršitev prepovedi dostavljanja opredeljuje kot prekršek. V 70. členu predpisuje globo za pravne osebe oz. samostojne podjetnike, ki nalepke na predalčniku ne bi upoštevali oz. v 71. členu globo za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki bi brez pooblastila takšno nalepko nalepili, spremenili ali odstranili. Za kršitve neupoštevanja nalepke je pristojen Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto.

APEK je torej po zakonu pooblaščena agencija za izdajanje nalepk za prepoved odlaganja reklamnih sporočil v predalčnik. V Splošnem aktu o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik je v 5. členu zapisano, da lahko ceno nalepke določijo glede na stroške izdelave in prodaje ter jo objavijo na svoji spletni strani.

Strinjamo se z vami, da je ureditev, po kateri mora posameznik, ki ne želi prejemati reklamnih sporočil, na lastne stroške kupiti nalepko, v načelu sporna. Vendar gre, po podatku na spletni strani APEK-a za manjši enkratni znesek - 0,42 EUR, ki po našem mnenju (še) ne more delovati odvračalno na uveljavljanje te pravice.

Dovolite, da vam na splošno pojasnimo še, da je pri vlaganju pobud pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) po Zakonu o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) in 20. členu Poslovnika varuha človekovih pravic pomembno, da pobuda vsebuje osebne podatke in podpis, saj anonimnih pobud Varuh ne obravnava.


Lepo pozdravljeni,

dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med.
varuhinja človekovih pravic

Tomaž Flegar, Ponedeljek-Petek 9h-17h Grič 32, 1000 Ljubljana-Brdo * GSM: 041 890 078 * tomaz.flegar@gmail.comtomaz.flegar@gmail.com
Onewer