Dobrodošli na Tomaževi strani

Namen te strani je opis Tomaževega dela.

Na njej najdete vse kar je povezano z njegovim delom, gibanjem, seminarji, delavnicami. zdravljenjem, spreminjanjem resničnosti...

Splošni pogoji

Z registracijo na stran potrjujem, da se prijavljam tudi na splošne novice, s prijavo na e-novice pa še na regionalne novice in dogodke, ki jih izberem v padajočem meniju.

Prijavite se

Novice - prijavite se!

Naročam se na e-novice, ki se dotikajo dogodkov v vaši regiji in na splošne novice
Izberite regijo, kjer živite:
Prijavljam se in strinjam s pogoji

Alice A. Bailey: Pisma o okultni meditaciji: PISMO ŠT. 1 – PORAVNAVA EGA Z OSEBNOSTJO

PISMA OKULTNE MEDITACIJE PREJELA IN UREDILAALICE A. BAILEY

COPYRIGHT © 1950 BY LUCIS TRUST

COPYRIGHT © RENEWED 1978 BY LUCIS TRUST


Posvečeno Tibetanskemu učitelju, ki je napisal ta pisma in avtoriziral njihovo objavo

 

PREDGOVOR

Sledeča pisma so bila prejeta med periodo, ki se nahaja med datumi, 16. maj 1920 in 20. Oktober 1920 z izjemo dveh pisem, ki sta bili prejeti leta 1919. S pristankom njihovega avtorja, sem jih zbrala za objavo.

Objavljena so v celoti, kot sem jih prejela, z izjemo določenih delov, ki imajo čisto osebno uporabo, te, ki se nanašajo na določeno okultno šolo in teh, ki izražajo prerokovalsko ali ezoterično naravo, ki jih ni moč izraziti.

Upati je, da ti, ki berejo ta pisma, da si bodo prizadevali za dve stvari:

1. Berite vedno z odprtim umom, ne pozabite, da je resnica več stranski diamant, in da se bodo njeni večstranski aspekti pojavili v različnih časih, kot ti, ki vodijo raso opazijo potrebo, ki jo je potrebno zadovoljiti. Napisane so bile mnoge knjige o meditaciji, nekatere preveč nejasne in nekatere preveč vraževerne, da bi zadovoljile povprečno izobraženega človeka. Pisec teh pisem je očitno poizkušal zagotoviti potrebo po jasni, a znanstveni razlagi racionalnega v meditaciji, kjer je poudaril cilj, ki je neposredno v ospredju in v neposrednih stopnjah.

2. Sodite pisma po njihovih zaslugah in ne glede na trditve, ki so postavljene v ospredje v dobro pisatelja. Zaradi tega razloga je izbral, da se ohrani njegova aninomnost in je zahteval, da jih prejemnik teh pisem objavi pod njegovim psevdonimom.

Če je predmet pisem vreden bo priklical v ospredje odziv bralcev in služil v pomoč nekaterim, ki napredujejo nasproti cilju in dokazujejo mnogim navdih in pomoč, ki jo že imajo nekateri.


ALICE A. BAILEY.

New York, 1922.

Sestava človeka (glej vzorec), kot ga predelujemo na naslednjih straneh je osnovna trojnost:

I. Monad, ali čisti Duh, Oče in Nebesa.

Ta aspekt odraža tri aspekte božanstva:

1. Volja ali moč             Oče

2. Ljubezen-Modrost      Sin

3. Aktivna inteligenca     Sveti duh

in se jo da kontaktirati le v zadnjih iniciacijah, ko se človek približuje koncu svojega potovanja in je izpopolnjen.

Monad se še enkrat odraža v

II. Egu, Višjem jazu ali Individualnosti.

Ta aspekt je potencialno :

1. Duhovna volja           Atma

2. Intuicija                   Budistično, Ljuberen-Modrost, Kristusov princip.

3. Višji ali abstraktni um  Višji Manas.

Moč Ega se začne čutiti v naprednem človeku in močneje na Poti Preizkušnje dokler do tretje iniciacije nadzor nižjega jaza s strani višjega jaza ni izpopolnjen in se začne čutiti najvišji nivo energije.

Ego se odraža v

III. Osebnosti ali nižjem jazu, fizični nivo človeka.

Ta aspekt je hkrati tudi trojni

1. Mentalno telo                nižji manas.

2. Čustveno telo                astralno telo.

3. Fizično telo                    gosto fizično in eterično telo

Čilj meditacije je zato pripeljati človeka do realizacije aspekta, kjer vlada Ego in prinesti nižjo naravo pod nadzor. To je neposredni cilj povprečnega človeka.

PISMO ŠT. 1 – PORAVNAVA EGA Z OSEBNOSTJO

1 — Poravnava treh nižjih teles.

2 — Poravnava z vzročnim telesom.

3 — Metoda poravnave.

4 — Mikrokozmična in makrokozmična poravnav

PORAVNAVA EGA Z OSEBNOSTJO

Nedelja, 16. maj 1920.

Skozi poravnavo treh prenosnikov, fizičnega, čustvenega in telesa nižjega uma, znotraj vzročne periferije in njihove stabilizacije z naporom volje, lahko dosežemo resno delo Ega ali Višjega jaza v katerikoli določeni inkarnaciji. Veliki misleci rase, resnični tolmači nižjega uma, so v osnovi ti, katerih tri nižja telesa so bila poravnana, in torej ti, katerih mentalno telo zadržuje drugi dve v budni poravnavi. Mentalno telo je neposredna komunikacija, neovirana in neodvisna od interference, neposredno v fizične možgane.

Ko je porvnava štirikratna in ko so zgoraj omenjena tri telesa poravnana s telesom Višjega jaza, vzročnim ali telesom ravni ega, in zadrževana črvsto znotraj lastnega oboda, potem se zdi, da veliki voditelji rase – ti, ki čustveno in intelektualno nihajo človeško raso – delajo; potem lahko inspirativni pisatelji in sanjači prizemljijo svoje inspiracije in sanje; in potem sintetični in abstraktni misleci lahko prenašajo svoje pojmovanje v svet oblik. To je, prav skozi, vprašanje neoviranega kanala. Zato študij v tej povezavi in ko čas to dovoli, fizična koordinacija temu doda čustveno stabilnost in potem delujeta dva posrednika kot eden. Ko se koordinacija razširi na mentalno telo, potem trojnost nižjega človeka dosega njegovo povzdigovanje in vodi večino sprememb v svetu oblike.

Pozneje se koordinacija izpopolni z višjim jazom, kanal komunikacije, ki dosega dostop se usmeri – preko nemotene cevi, če lahko to izrazimo tako – v fizično zavest možganov. Prej so bili le usmerjeni kot redki intervali. Štirje nižji možganski centri delujejo na višji vibraciji v človeku, ki ima visoko koordinirano osebnost; ko se ego bliža poravnavi z nižjimi telesi sta češarika in telo možganskega priveska v procesu razvoja; in ko delujeta v korelaciji (kar ima za posledico po določenem času tretjo Iniciacijo), potem se tretji ali center alta major intenzivira v doslej nežni vibraciji. Ko se zgodi peta Iniciacija se izpopolni medsebojno delovanje treh centrov in je poravnava teles geometrijsko spravljena v red; potem imate dovršenega peternega človeka.

Za povprečnega človeka se ta poravnava zgodi le na intervale, v trenutkih stresa, v urah potrebnega humanitarnega vložka in v času najintenzivnejših teženj. Abstracija nižje ali višje stopnje mora vstopiti preden Ego prevzame ponavljajoče se sporočilo osebnosti ali nižjega jaza. Ko ta abstrakcija vključuje čustva, kar izvira v mentalnosti in kontaktira fizične možgane, se poravnava začne.

Odslej delo meditacije se tako rekoč nagiba proti abstrakciji in stremi za prebujenjem abstraktne zavesti, čustev in mentalitete.

Poravnava in vibracija

Tudi ne pozabite, da se pri tem gre na veliko za vprašanje snovi in vibracije. Abstraktni nivo mentalne ravni je sestavljen iz treh višjih nivojev, od katerih je prvi poimenovan tretji podnivo. Kot sem vam razložil že prej ima vsaka podraven svoje korelacije na glavnih ravneh. Ko ste torej vgradili v svoja telesa – fizično, čustveno in mentalno – snov tretjega podnivoja vsakega teh ravni, potem začne višji jaz zavestno in vedno bolj zavestno delovati skozi poravnavo Osebnosti. Mogoče lahko obrnemo zamisel in trdimo, da se samo takrat, ko se gre v določenem procentu za tretjo podraven (in ti procenti so ena od skrivnosti tretje Iniciacije) nadaljuje v prenosnikih, da Osebnost kot zavestna celota prepozna in uboga Višji jaz. Ko je doseženi določeni procent je potrebno vgraditi snov dveh višjih nivojev na fizičnih in čustvenih ravneh, zato boj učenca za očiščenjem in discipliniranje fizičnega telesa in podjarmljenje čustvenega. Očiščenje in podjarmljenje opisuje delo, ki ga je potrebno storiti na teh dveh ravneh. To vključuje uporabo nižjega uma in nižjih treh prenosnikov, da bi se poravnali.

Takrat je možno čutiti vibracije abstraktnih nivojev. Morate si zapomniti, da prihajajo iz vzročnega telesa, prenosnik Višjega jaza, in je povprečno vzročno telo na tretji podravni mentalne ravni. Ta točka ni preveč dobro poznana. Razmislite o tem. Resnična abstraktna misel postane možna le, ko je osebnost, z recipročno vibracijo Ega, poravnala samo sebe zadostno z obliko precej nemotenega kanala. Potem se bodo po intervalih, najprej bolj na redno toda s povečano frekvenco, začele abstraktne ideje filtrirati navzodol, in jim bodo v primernih intervalih sledili prebliski resnične razsvetljenosti iz duhovne Triade ali resnične trojnosti samega Ega.

Sozvočje Ega

Ko uporabljam termin “recipročna vibracija”, kaj mislim s tem? Mislim na prilagoditev Osebnosti ali Nižjega jaza Egu ali Višjemu jazu, na dominiranje žarka Ega žarku Osebnosti in kombiniranje njunih tonov. Mislim na mešanje primarnih barv Višjega jaza s sekundarnim odtenkom Nižjega jaza, dokler ni dosežena lepota. Najprej obstaja neskladnost in neuglašenost, nasprotje barv in boj med Višjim in Nižjim. Toda bolj, ko čas mineva, s podporo Mojstra ob strani, se ustvari harmonija barv in tonov (sinonimna snov), dokler ne boste sčasoma imeli osnovne note snovi, glavne trojnosti poravnane Osebnosti, dominantne peterosti Ega, ki ji bo sledil popoln akord Monada ali Duha.

Pri spretnosti iščemo dominanco in pred tem dovršeno trojnost Osebnosti. Med potekom naših različnih inkarnacij težimo in zvončkljamo spremembam v vseh posredovanih tonih in včasih so naša življenja važna in včasih nepomembna, toda vedno težijo k felksibilnosti in večji lepoti. Ob primernem času vsak spomin paše v svoje sozvočje, sozvočje Duha; vsako sozvočje oblikuje del stavka, stavek ali skupina k kateri sozvočje spada in stavek dovršuje sedmino celote. Celih sedem sekcij, potem, sestavlja sonato tega solarnega sistema – del trojnega umetniškega dela Logosa ali Boga, Mojstra – glasbenika,

Mikrokozmična in makrokozmična poravnava

To jutro se bom še enkrat dotaknil snovi o poravnavi ega, in vam jo prikazal pod Zakonom Ustreznosti, univerzalne uporabe. Osnovana je na geometriji ali v slikah in številkah.

Cilj evolucije človeka v treh svetovih – fizičnem, čustvenem in mentalnem nivoju – je poravnava njegove trojne osebnosti s telesom ega, dokler ni dosežena ena ravna črta in človek postane eno.

Vsako življenje, ki ga Osebnost vodi pobližje se predstavlja z neko geometrijsko figuro, z neko uporabo črt krogle in njihove demonstracije v neki vrsti oblike. Oblike zgodnejših življenj so zamotane in nesigurne v orisu in surovi v konstrukciji; forme, ki jih je zgradil povprečen napreden človek te generacije pa so določene in jasne. Toda ko stopi na Pot učenja, potem je namen sestavljen iz zlivanja vseh teh mnogih črt v eno črto in se postopoma doseže popolnost. Mojster je ta, ki je združil vse te črte petkratnega razvoja najprej v tri in potem v eno. Šestkraka zvezda postane petkraka , kocka postane trikotnik in trikotnik postane eno; medtem ko eno (na koncu večjega cikla) postane točka v krogu manifestacije.

Zato z naporom učimo vse častilce enostavnosti, ki temelji na trojnosti osnovnih resnic in zabičevanja enotočkovnosti.

Vsako življenje teži k višji stabilnosti toda redko najdemo poravnano trikratno Osebnost , če lahko tako povem, z vzročno zavestjo. Občasno se zgodijo trenutki, ko se gre za to in ko (v trenutkih najvišjega prizadevanja in v namen sebičnega prizadevanja) sta višja in nižja oblika poravnani direktno. Ponavadi je čustveno telo, skozi nasilna čustva in vibracijo ali spreminjajoči se nemir, nenehno izven poravnave. Ko je čustveno telo lahko začasno poravnano, se mentalno telo obnaša zablokirano in preprečuje prodiranje iz višjega v nižji, torej v fizične možgane. Potrebno je več življenj marljivega prizadevanja preden postane čustveno telo mirno in čisti odsev in mentalno telo služi namenu senzitivne plošče in razlikovalca in inteligentni razlagalec višje povedane resnice – celo takrat, kot pravim, je potrebno veliko discipline in mnoga življenja, kjer je potrebno vlagati napor, da bi poravnali ti dve istočasno. Ko je to storjeno le to ostane učinkovanje na nadzor na fizične možgane in njihovo končno poravnavo, tako, da lahko delujejo kot neposreden sprejemnik in oddajnik prenešenega znanja in lahko z natančnostjo odraža višjo zavest.

V čemer leži makrokozmična skaldnost? Kje je analogija v Solarnem sistemu? Tukaj podajam navedbo. V neposredni poravnavi določenih planetov v procesu sistematične evolucije, drugega z drugim in s soncem pride Logoična ali božanska poravnava. Dobro premislite to, toda podajam vam opozorilo. Ne iščite hipotez poravnave, ki temeljijo na fizičnih planetih. Resnice ni tam. Samo trije od fizičnih planetov (in tudi teh v eterični snovi) vstopajo v končno poravnavo, ki označuje poravnavo Logosove kozmične zavesti ega, kar je cilj, za katerim se stremi. O teh treh, ne govorimo o Zemlji, temveč Veneri, ki ima svoj prostor, ki odgovarja permanentnemu čustvenemu atomu.

Poravnava lahko napreduje še naprej: - v poravnavo našega celotnega sončnega sistame s sistemom Siriusa leži še bolj oddaljen cilj. Je točka daleč naprej v času, toda zadržuje skrivnost velikega cikla.
Tomaž Flegar, Ponedeljek-Petek 9h-17h Grič 32, 1000 Ljubljana-Brdo * GSM: 041 890 078 * tomaz.flegar@gmail.comtomaz.flegar@gmail.com
Onewer