Moje delo

Potovanje v notranji svet

Vse je Eno, dobesedno. Vsi organi, vse telo, čustva, misli. A v trenutku, ko jih začnemo ločevati, nastopijo znotraj našega uma težave. To, kar je bilo prej Eno, sedaj vedno bolj postaja dvoje in bolj je dvoje, večjo napetost povzroča. Miselno na miselnem, čustveno na čustvenem, fizično na fizičnem…

A stvari niso tako preproste, kajti vedno smo skupek vsega. Naša telesa, celice, so prežeta z mislimi in čustvi. In ko pride do delitve, razdvojenosti v Enosti tega, kar je resnično, pride do neke vrste naboja. In bolj se ta ločitev med tem kar je in med tem, kar si misli ali čustva mislijo, veča, bo močnejše in intenzivnejše bolečine in bolezni prihaja.

Je že res, da so nekatere bolezni genetske, a tudi tukaj pride do istega procesa, do ločenosti, ki se je gojila tisočletja in tisočletja znotraj družine in družbe. In ko naenkrat preseže ločenost od resničnega kritično mejo, potem se začnejo kazati znaki tako na fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem polju. Razlika je le kako zelo smo ločeni.

V resnici smo prišli na ta planet, v to dvojnost, da pozdravimo ta razcep med tem kar je in med tem kar ni. In med tem, ko to počnemo, se vedno bolj pomikamo k razsvetlitvi. Da, razsvetljenje je naš ultimativni cilj. A dokler ne bomo premagali občutka dvojnosti, lovljenja čustev, wow občutkov, dokler bomo znova in znova padali iz občutka ravnovesja, Enosti oz. povezanosti z vsem, bomo še vedno na tej strani črte.

Vsak od nas je popoln in vsi iščemo svojo popolnost. Do tega prihaja, ker nas vse misli, ki jih mislimo, napačne predstave, koncepti, čustveno prepletanje ipd. ločuje od tega, kar v resnici je. V bistvu smo vsi mediji, popolni kanali za pretok resnice, a se ta kanal zmanjša, bolj kot je posameznik ujet v svet objektov, objektivnega sveta, kajti svet ni nikoli objektiven.

Objektivnega smo si izmislili ljudje med tem, ko smo opazovali medsebojne odnose stvari, ljudi in dogodke. In da bi zadeva bila možna, da bi jo bilo možno nadzirati in spraviti v nek okvir, smo predpisali pravila, da bi bilo omogočeno vse, čisto vsem napredovati po svoji individualni poti.

Da tudi v sistemu pravil napredujemo naproti Enosti. Vsak v svojo smer. Tukaj je ključna besedica »vsak v svojo smer« in verjemite tukaj je koordinacija med vsemi temi umovi in potegi zelo težka, da bomo vsi dobili možnost, da pijemo iz istega vodnjaka.

Ko pa se odpravimo v subjektivno, v raziskovanje subjektivnega sveta, ki je znotraj nas, v svet, kjer napetosti nastajajo, pa dobimo čisto drugačen pogled na vse skupaj. Če so v zunanjem svetu napetosti, ki jih čutimo v mislih, čustvih, v telesu, občutkih, idejah, konceptih, če so vsi potegi vzrok za delovanje, ker nam neka misel ali čustvo pravi, da je čas, da se premaknemo, potem je v tem notranjem svetu, obratno.

Seveda se še vedno pojavljajo potegi in porivi, a notranji svet nas uči pasivnosti. To sicer ne pomeni, da postanemo v popolnosti pasivni, pomeni pa to, da se s tem, ko se ne odzivamo na stvari, čustva, predmete in objekte zdravimo. Da, zdravimo se potrebe, da odreagiramo – ali kot bi z drugimi besedami marsikdo rekel, razpletamo, sproščamo, spuščamo in odpuščamo naše globoke navezanosti na travme, stara čustva, žalosti, načine mišljenja…

In zanimivo, med tem, ko to počnemo, se učimo vedno bolj biti v ravnovesju, kar z drugimi besedami pomeni, da zavzemamo svojo ravnopravno pozicijo na srednji poti. Ko namreč hodimo po srednji poti, to ni usklajevanje in kontrola, da ne bomo padli iz nje, čeprav v začetku tudi, kajti vsakdo, ki se hoče naučiti ravnotežja, je najprej izpodvržen neravnotežju in šele po nekaj vaje pride do popolnega ravnovesja med levo in desno.

A namen življenja je priti na srednjo pot in po njej hoditi. Čutiti znotraj sebe občutek za pravičnost, za enakost, za življenje. Kajti če se ne zavedamo, da ima vsaka bolečina svoj vzrok in vsako čustvo svoj skok, če ne vemo ravnati tako, da znotraj sebe, posledično pa tudi zunaj sebe, ustvarjamo ravnovesje, srednjo pot, po kateri hodimo, potem prej ali pozneje zbolimo.

Irsko-keltski način zdravljenja, ki se imenuje Celično zdravljenje in jedrna preobrazba, nam pomaga pri tem, da najdemo znotraj sebe dele, ki so v neravnovesju sami s sabo, pa bodisi, da so to fizični deli, kot organi in celice, razne bolezni, obolenja ali pa načini obnašanj, delovanj, hotenj, čustvovanj, kar nas pozneje pripelje k jasnim mislim, saj preprosto v našem telesu več ni potegov in čustvenih nagibov, da bi se rodile misli, ki bi povzročile nezaželena ravnanja. In ko jih enkrat odkrijemo, se podamo na novo pot, na pot preobrazbe le-teh.

Pri obojem, tako pri iskanju, ki se zgodi po energetsko-telepatski metodi, kot pri preobrazbi, se gre pravzaprav za edinstven način komunikacije z našim Bitjem pri katerem se skozi visok prečiščen kanal pretakajo informacije, ki so potrebne, da se v polju Duha ali povejmo z drugimi besedami, v našem Bitju, zakrčenosti, zgostitve, zapore in ovire sprostijo in preobrazijo.

Vse kroži, vse se pretaka

Vsi smo enost, dobesedno, vsi prihajamo iz istega polja. Kvantno polje ni le nek imaginarni prostor opisan z matematičnimi enačbami, temveč od tam vznika vse kar je inteligentno. In ne govorim samo o ljudehin ostalih živih bitjih. Vse namreč, kar ima drugačno obliko od nečesa naključnega je namreč inteligentno. Kaj pa spoh je neključna forma?

Vse namreč, kar nas obdaja, vse kar je iz materije, ni naključno, Narava ni naključna in vsa kar izhaja iz nje tudi ne more biti naključno, kajti neskončen potencial, ki je skrit v naravi, se lahko izraža na mnoge načine. In v trenutku, ko je nekaj element izražanja, to torej nekdo želi izraziti in zatorej to, kar je izraženo ne more biti naključno. Nekdo ima za to, kar se želeli izraziti neki namen in ta namen ni zavesten ali podzavesten. Ne, to je namen in enkrat, ko je namen, se že izraža proti temu, kar hoče nastati.

Preberi več

Proces dela s prisotnostjo

Celična jedrna prebrazba je način komunikacije z lastnim poljem, ki obdaja vsakega od nas. Proces, ki poteka po principu 'delaj in uči se' omogoča, da tisti, ki se mu izpostavi, da lahko znotraj sebe pozdravi, preoblikuje in preobrazi nedelujoče dele lastnega telesa, čustev in življenja.

Narava dela s prisotnostjo je takšna, da tisti, ki z njo komunicira, da je sam prevodnik duha, energije nadduše, ki omogoča, da se spremembe zgodijo. Ves čas 'zdravljenja' je posameznik, ki je procesu izpostavljen, aktivno, pod vodstvom tistega, ki mu omogoča, da z lastno prisotnostjo komunicira, aktivni sodelavec, ki se skozi proces 'zdravi' in hkrati uči delati z lastno prisotnostjo.

Preberi več

Delavnica Celičnega zdravljenja in jedrne preobrazbe

Delavnica Celičnega zdravljenja in jedrne preobrazbe je namenjena razvoju lastne prisotnosti, tega dvojnika, polja, ki nas obdaja in skozi katero delujemo v svetu. Če to polje ni razvito, nismo opazni, opazna pa tudi niso naša dejanja in to kar smo. Vsak človek lahko ne glede na to, kjer se nahaja sam, razvije svoje globoke sposobnosti, da mu služijo na najbolj primeren način zanj. Če tega ne počne, če je prepuščen sam sebi, temu, kar je bil naučen o sebi in kako gleda na sebe, potem je tudi to ok, a ob tem je dobro ne pozabiti, da imamo vsi visoke potenciale in sposobnosti, ki pridejo na površje le takrat, ko obstranimo tančico nevednosti in globoke omejitve, ki preprečujejo, da le-ta posijejo na plano.

Kar počnemo na delavnici je globok proces priučevanja dela s sabo, s svojimi darovi in kako le-te izraziti v svetu, družinah in skupnostih. In med tem, ko to počnemo, se naša telesa, naše resničnosti in vse kar nas obdaja samodejno zdravi, saj smo tudi mi sami to polje. Ne gre se torej za to, da delamo na polju, temveč zato, da delamo s poljem, s sabo. Po poti tega dela pa se nam tudi začnejo vedno bolj prikazovati potenciali in darovi, s katerimi to lahko počnemo sami, samo delo pa tudi povzroči, da to, kar vznikne znotraj nas, da nas začne zdraviti in nas pozdravi.

Pri samem delu se torej ne gre, da nekdo dela na nas, nas zdravi in odpravlja v in na nas, tisto, česar več ne potrebujemo ali kar nam ne služi več, temveč to počnemo sami. In najlepši del tega je, da to kar se nam dogaja, da smo to mi, in da v vsakem trenutku vemo kdo in kaj smo, ter kaj se nam dogaja, hkrati pa tudi to, da ti darovi za vedno ostanejo del nas.

Celična preobrazba

Vsak človek na tem planetu je sestavljen iz večih plasti energije, od katerih je naloga vsakega obroča odgovorna za svoje področje. Vse kar se manifestira v kateremkoli nivoju energije se potem odraža na našem fizičnem telesu bodisi kot tisto kar nas zavira, bodisi kot tisto kar nas podpira.
Naše notranje bitje nenehno komunicira skozi te sloje oz. energetska telesa z našo višjo naravo, z našim višjim jazom. Od načina s katerim komuniciramo je odvisno kako bo naš višji um zaznal in se odzval ter kako bo odreagiral. Bo ustvaril v našem življenju tisto, kar smo si zaželi, ali pa ne? Nedvomno je vse odvisno od nas samih, vendar pa nas zunanje in notranje motnje prevečkrat ovirajo, da bi naše sporočilo bilo dejansko slišano.

Preberi več

Energetska preobrazba

Energija, ki prihaja skozi pri celičnem zdravljenju prinaša v telo in duha mnoge darove iz višjih nivojev zavedanja. Telo razsvetljuje na mnogih področjih bivanja. Ljubezen ki prihaja iz višjih nivojev zavedanja je čista svetloba visoko razvitih duhovnih bitij, ki prežema naše telo in ga zdravi skozi sproščanje, opuščanje, v celicah prihaja do globoke notranje preobrazbe njihovega bistva. V njih pretaplja vse kar ni ona sama, torej čista ljubezen, v sebe samo, kajti mi smo božanska bitja sestavljena iz čiste ljubezni, skozi nas prihaja neskončen val svetlobe zaradi katere smo živi. Če ta svetloba ne bi prihajala skozi nas, bi ne bilo življenja. Ona je vir življenja, inteligence, ljubezni, sočutja, radosti…

Preberi več

Dobrodošli na Tomaževi spletni strani!