Energetske duhovne prisotnosti

Energetske duhovne prisotnosti

Energetske duhovne pristonosti so prisotnosti, ki jih je moč čutiti v energiji in obdajajo oz. zapolnjujejo nek prostor. Njihova narava je takšna, da samo so in prostoru in vsem, ki se v njem nahajajo pomagajo pridobiti kanček lastnosti, ki jih oddajajo same.
Te pristonosti so zelo čiste in s sabo ne prinašajo kakšnih večjih čudežev. Okolico le podpirajo v tem, da lahko postane takšne kot one same. S svojo ljubeznivostvo in dborobitjo dovolijo vsem, da okušajo to isto blagojesnost.
Nekatere so zdravilne, druge spet takšne, ka podpirajo človeka in vse česar se dotaknejo v določenih lastnostih, nekatere nevtralne in samo sevanju. Bolj se jim človek predaja, bolj začnejo z njim komunicirati. In komunikacija, zanjo vemo, da ko steče...
Nekateri komunicirjo z njimi neverbalno, samo tako, da se redno, ko začutijo, izpostavijo njihovemu blagodejnemu vplivu, drugi spet se z njimi pogovarjajo, tretji spet samo mislijo nanje, nekateri pa sz njimi komunicirajo zelo posredno. Dovlijo namreč, da s svojim blagodejnim sevanjem okrepijo kakšno živilo, ki ga potem zaužijejo, kar potem vpliva na njih na enak način, kot če bi se izpostavili temu sevanju.
Vsak ima svoj način, kako je najboljše komunicirati z njimi, zato je zalo dobro, da ga poišče sam. On tem je dobro, da si vsaj za nekaj časa vodi evidenco, pri katerem načinu si je zgodilo kaj.
V generalnem so vsi načini isti, razlika je le v tem, da energije posameznikov dosti lažje komunicirajo z energijami teh Energetskih duhovnih pristonosti, dosti lažje vzpostavijo kontakt. Kljub temu, da je v generalnem vseeno, kateri način posameznik izbere, pa je zelo dobro odkriti pravega za vas, kajti le ta bo tudi vam pokazal nekaj o vas samih.
Odkrili boste morda kateri način komunikacije v življenju z življenjem je bojši za vas in vam omogoča dosti lažje živeti. A pri vsem tem odkrivanju in odkritju se ne gre toliko za zavestno, čeprav tudi in lahko pride do korenitih spremeb v življenju posameznika, ki jih je izpostavljen, temveč predvsem za energetsko učenje, kar seveda prej ali pozneje privede tudi do otipljivih sprememb.


Dobrodošli na Tomaževi spletni strani!