Urnik - Kdaj so dogodki?

Namen delavnice Celičnega zdravljenja & jedrne preobrazbe je odstraniti vse tisto, kar nam preprečuje prepoznati našo pravo naravo in dovoliti, da le-ta pride v obstoj takšna, kakršna je. To počnemo skozi neposredno komunikacijo s poljem, ki samo je. In med tem, ko omejitve zapuščajo naše telo, se začne vedno bolj buditi naše pravo bitje, naša prava narava, narava, ki večno sije skozi nas.

Proces skozi katerega gremo je čisto enostaven proces naslavljanja in odziva na to kar nas omejuje. In med tem, ko se odzivamo na zgostitve, ki vznikajo iz naše podzavesti, celic, čustev ipd., se le-te krčijo, zmanjšujejo in razblinjajo, nadomešča pa jih čista svetloba oz. potencial, ki nam omogoča sprejemati odločitve in krmiliti svoje življenje na povsem nov, drugačen način.

Delavnica Kdo sem jaz?

Čisto je čisto, brez primesi, ki jih čistemu daje pridih, da ni čisto. To nam delajo naše čustva, k iniso pravnana z našim notranjimi bitjem, to nam dajejo misli, občutki, spomini.

Biti poravnan pomeni, da si eno in isto s tistim, kar mi smo. In mi smo čista zavest.

Težava je le v tem, da se tega ne zavedamo. Da pa bi lahko tja prišli, pa je potrebno odstraniti vso neuporabno znanje, ki ga ima naš um, ki ga posedujejo naše misli, občutki, ideje ipd.

Kako?

Del tega že počnemo skozi spoznanja. Naša spoznanja iz življenja nam pomagajo, da odstranimo iz sebe tisto, kar nas vleče v napačno smer.

Kar bomo počeli mi na delavnici, je to, da bomo odstranjevali globoko vkoreninjeno znanje o naši materialni naravi, o naših čustvih, mislih ipd., ki nam ne dovolijo biti to, kar mi v resnici smo.

Dobrodošli!

Podatki za plačilo:

Društvo Svetilnik Kraljeviča Marka 6 2000 Maribor
Znesek za posamezno delavnico: 45€
Iban: SI56 6100 0001 1405 607 SI99
namen: Delavnica Kdo sem jaz?

 

Moje delo temelji na invokaciji, torej priklicu vaše čiste in jasne narave, ki povroči, da se v vašem telesu odzove tisti del, ki je znotraj nas zaspal, je zakrčen, ujet, omejen. Vse to pa se zgodi z namenom, ka se v vašem telesu sprosti kalcinacija, zatrdelost, otopelost, onemelost, utrujenost ipd., vse z nameon, da se to osvobodi.

Moje delo izvira iz Irsko-Keltske tradicije, kjer so sebe videli v popolnosti povezane z naravo in naravo kot svojega podpornika in same sebe. Zato so tekom svojega obstoja razvili načine kako komunicirati s to in s svojo lastno naravo, vse z namenom izboljšati sebe in življenje samo.

Pri samem delu sodelujejo mnoge zdravilne entitete in naravne esence, ki proces podpirajo in pomagajo, da se posameznik lažje spomni svoje lastne visoke narave.

Dobrodošli na Tomaževi spletni strani!