Dobrodošli na Tomaževi strani

Namen te strani je opis Tomaževega dela.

Na njej najdete vse kar je povezano z njegovim delom, gibanjem, seminarji, delavnicami. zdravljenjem, spreminjanjem resničnosti...

Splošni pogoji

Z registracijo na stran potrjujem, da se prijavljam tudi na splošne novice, s prijavo na e-novice pa še na regionalne novice in dogodke, ki jih izberem v padajočem meniju.

Prijavite se

Novice - prijavite se!

Naročam se na e-novice, ki se dotikajo dogodkov v vaši regiji in na splošne novice
Izberite regijo, kjer živite:
Prijavljam se in strinjam s pogoji

Spiritistična doktrina

Kaj je?

 • Je niz zakonov in principov, kot so jih razkrila Višje razvita duhovna bitja, s katerimi je kontaktiral Alan Kardec v sovjem delu, ki sestavljajo Spiritistične zapise: Knjiga Duhov (The Spirit's Book), Knjiga Medijev (The Medium's book), Evangelij skozi razlago Spiritisične doktrine (The Gospel According To Spiritism), Nebesa in pekel (Heaven and Hell), in Geneza (Genesis)
 • »Spiritizem je znanost, ki se ukvarja z naravo, izvorom in usodo duhovnih bitij, kot tudi z njihovim odnosom z snovnim svetom.«

Allan Kardec

 • »Spiritizem uresničuje to, kar je Jezus povedal o obljubljenemu Tolažniku, z vnašanjem znanja o tistih stvareh, ki dovolijo človeku vedeti od kod je prišel, kam gre in zakaj je na Zemlji; tako privlači človeštvo proti pravim principom Božjih zakonov in ponuja tolažbo skozi vero in upanje«

Allan Kardec

Kaj razkriva?

 • Razkriva nove in bolj globokoumne koncepte z upoštevanjem Boga, Vesolja,Človeških bitij, Duhovnih bitij (duhov) in zakonov, ki vodijo življenje samo.
 • Dalje, razkriva kaj smo; od kod prihajamo; kam gremo; kaj je cilj našega obstoja in kaj je razlog bolečine in trpljenja.

 

Kaj vsebuje?

 • Z prikazom novih konceptov o Človeških bitjih in o vsem kar jih obkroža se Spiritizem dotakne na vseh področjih znanja človeških aktivnosti in obnašanja in tako odpira novo ero za regeneracijo človeštva.
 • Spiritizem je možno in bi ga morali preučevati, analizirati in izvajati v vseh osnovnih aspektih življenja, kot: znanstvenih, filozofskih, religioznih, etičnih, moralnih, izobraževalnih in družbenih.

 

Njena osnovna učenja

 • Bog je vrhovna inteligenca, prvi vzrok vseh stvari. Bog je večen, nespremenljiv, nematerialen, edinstven, vsemogočen, najvišje pravičen in dober.
 • Vesolje je Božja kreacija. Vključuje vse recionalna in neracionalna bitja, oboja organska in anorganska, materialna in nematerialna.
 • Kot dodatek k snovnemu svetu, ki ga naseljujejo Duhovi (duhovna bitja), ki so človeška bitja, obstaja še duhovni svet, ki ga naseljujejo neutelešeni duhovi (duhovna bitja).
 • V vesolju obstajajo še drugi naseljeni svetovi z bitji na različnih stopnjah evolucije: nekatera isto razvita, nekatera bolj, nekatera manj od človeških bitij.
 • Vsi naravni zakoni so božanski zakoni ker je Bog njihov avtor. Pokrivajo tako fizične kot moralne zakone.
 • Človeško bitje je Duh (duhovno bitje) inkarnirano v materialno telo. Peri duh je pol materialno telo, ki združuje Duha in materialno telo.
 • Duhovi so inteligentna bitja kreacije. Sestavljajo svet Duhov, ki so obstajali že prej in preživijo vse.
 • Duhovi (duhovna bitja) so ustvarjena enostavna in nevedna. Razvijajo se intelektualno in moralno , prehajajo iz nižjega reda v višjega dokler ne dosežejo popolnosti kjer bodo uživali nespremenjen blagoslov.
 • Duhovi ohranijo svojo individualnost prej, med in po vsaki inkarnaciji.
 • Duhovi se inkarnirajo tolikokrat kot je to potrebno za njihov duhovni napredek.
 • Duhovi vedno napredujejo. V svojem večkratnem fizičnem obstoju so včasih statični, toda nikoli ne nazadujejo. Hitrost njihovega intelektualnega in moralnega napredka v naporu, ki ga vložijo, da bi dosegli popolnost.
 • Duhovi spadajo v različne redove glede na stopnjo popolnosti, ki so jo dosegli. Čisti Duhovi, ki so dosegli čisto popolnost; Dobri Duhovi, katerih predominantna želja je usmeritev k dobroti in Nepopolni Duhovi, okarakterizirani z njihovo nevednostjo, nagnjenostjo nasproti zlu in z njihovimi nižjimi strastmi.
 • Odnosi Duhov z ljudskimi bitji so konstantni in so vedno obstajali. Dobri Duhovi nas pritegnejo proti dobroti, nas bodrijo v življenjskih preizkušnjah in nam pomagajo, da shajamo z njimi s pogumom in odrekanjem. Nepopolni Duhovi na napeljujejo nasproti napakam.
 • Jezus je vodnik in model za vse človeštvo. Doktrina, ki jo je učil in kot primer izvajal je najbolj čisti izraz Božjega zakona.
 • Smrtnost Kristusa, kot je to opisano v evangelijih je pot za varen napredek človeških bitij. Njegova praksa je rešitev za človeške probleme in za dosego cilja, ki bi ga naj doseglo človeštvo.
 • Človeštvu je dana svobodna volja, da deluje, vendar pa morajo odgovarjati za posledice svojih dejanj.
 • Prihodnje življenje prinaša človeškim bitjem kazni in užitke glede na spoštovanje, ki ga pokažejo ali ne pokažejo do Božjih zakonov.
 • Molitev je dejanje občudovanja Boga. Najdemo jo v naravnem zakonu in je rezultat prirojenega čustvovanja v vsakem človeškem bitju, ravno tako kot je prirojena ideja o obstoju Stvarnika.
 • Molitev naredi človeška bitja boljša. Kdorkoli moli z vnemo in zaupanje postane močnejši nasproti zlim preizkušnjam in Bog pošlje dobre Duhove, da jih podpirajo. Ta oblika podpore ne bo nikoli zavrnjena, ko je so zahteva z odkritosrčnostjo.

 

Spiritistična praksa

 • Vse spiritistične prakse so brezplačne in zasledujejo moralni princip, ki ga je moč najti v Evangeliju: »Daj zastonj, kar prejmeš zastonj.«
 • Spiritizem se izvaja enostavno, brez kakršnih koli zunanjih oblik čaščenja znotraj Krščanskega principa, da je boga potrebno častiti v duhu in resnici.
 • Spiritizem nima duhovništva, ali ne prevzema ali uporablja katerokoli njenih oblik združevanja ali izvaja njegove prakse kot sledeče: oltarji, slike, sveče, procesije, zakramente, spovedi, paramente, alkoholne halucinogene napitke, kadila, tobak, talismani, amulteti, horoskopi, kartomancija, piramide, kristali ali kakršni koli predmeti, rituali ali zunanje oblike čaščenja.
 • Spiritizem ne vsiljuje svojih principov. Povabi te, ki jih zanima o njem, da podvržejno njegova učenja razumnemu testiranju preden ga sprejmejo.
 • Medijstvo, ki omogoča Duhovom, da komunicirajo s človeškimi bitji je zmožnost, ki jo mnogi prinesejo s sabo ob rojstvu, neodvisno od katerekoli religije ali verovanj, ki so jih prisvojili.
 • Spiritistična medijska praksa je preprosto le to, kar se izvaja naosnovi principov Spiritistične doktrine in znotraj krščanske morale.
 • Spiritizem spoštuje vse religije in doktrine, ceni vse napore za izvajanje dobrega, deluje nasproti miru in bratstvu med vsemi narodi in vsemi ljudmi neodvisno od rase, barve, nacionalnosti, vere, kulturnega ali družbenega stališča. Prepoznava tudi, da je zares dobra oseba tista, ki se podreja zakonom pravičnosti, ljubezni in dobrodelnosti v njihovi najvišji stopnji čistosti.

Ta material je preveden iz angleščine in ga najdete na: http://www.sgny.org/main/Books/PreparationWorkers.pdf

Več o spiritistični doktrini in njenih principih najdete v Knjigi Duhov (The Spirit's Book) na: http://www.sgny.org/main/Books/Spiritsbook.pdf

in v Knjigi Medijev (The Medium's Book): http://www.sgny.org/main/Books/The_Mediums_Book.pdf

Tomaž Flegar, Ponedeljek-Petek 9h-17h Grič 32, 1000 Ljubljana-Brdo * GSM: 041 890 078 * tomaz.flegar@gmail.comtomaz.flegar@gmail.com
Onewer