Dobrodošli na Tomaževi strani

Namen te strani je opis Tomaževega dela.

Na njej najdete vse kar je povezano z njegovim delom, gibanjem, seminarji, delavnicami. zdravljenjem, spreminjanjem resničnosti...

Splošni pogoji

Z registracijo na stran potrjujem, da se prijavljam tudi na splošne novice, s prijavo na e-novice pa še na regionalne novice in dogodke, ki jih izberem v padajočem meniju.

Prijavite se

Novice - prijavite se!

Naročam se na e-novice, ki se dotikajo dogodkov v vaši regiji in na splošne novice
Izberite regijo, kjer živite:
Prijavljam se in strinjam s pogoji

Ezoterična psihologija


Ezoterična psihologija je ena od štirih vej tega veličastnega telesa učenj, ki jih imenujejo Starodavna modrost. Opisuje naravo človeške duše in osebnosti in odnos med njima in kako posameznik lahko prilagodi osebnost, da bi najbolje izrazila specifičen namen in smoter duše.  Ne Ezoterično psihologijo se tudi sklicujejo kot na psihologijo duše, psihologijo sedmih žarkov in kot znanost Antakarane.

 

Psihologija duše

Po definiciji je psihologija znanost duše – psiha je duša in –ologija je znanost, toda v praksi popolnoma ignorira vsak obstoj prisotnosti duše. Namesto tega se je psihologija popolnoma osredotočila skoraj izključno na zunanjo pojavnost posameznika: na obnašanje. Vodilna psihologija pravi, da je človeška osebnost produkt človeške dednosti in okolja ali, če to postavimo v enačbo: P = H x E

Obstajajo veje znotraj psihologije, ki so razširile to enačbo, takšne kot eksistencialni pristop Maslova, Frankla, Junga , Assigiolija in drugih – od katerih so vsi doprinesli stvaren in pomemben del na svojih področjih; in naše šole in univerze še vedno nadaljujejo z izigravanjem in nespoštovanjem njihovega dela, če že popolnoma ne zanikajo obstoj prisotne, s strani duhovnosti motivirane entitete, ki se imenuje duša. Ezoterična psihologija objame to entiteto in jo vključi v enačbo osebnosti, ki sedaj postane: P = H x E x S

Duša, daleč od tega, da bi bila neka fiktivna ideja, je zelo resnično in rezonančno bitje. Skozi zgodovino človeštva je bil obstoj duše osnova za vse glavne religije in sestavni del učenj Starodavne modrosti. 

 Ezoterična psihologija predlaga, da je duša entiteta, ki se, tako kot človek sam, razvija. Ezoterična psihologija stoji na predpostavki, da je človek zunanji predstavnik vzporedne evolucije: evolucije človeške osebnosti na fizičnem planetu v planetarni shemi, ki je povezana z evolucijo človeške duše v shemah, ki obstajajo v bolj redkejših in subtilnejših snoveh, kot te na fizičnem planetu. To ni tako težak koncept za razumeti, če prepoznamo, da celo najmočnejše fizične strukture posedujejo subtilne, vidne dele za njih. Trdi les ameriškega belega oreha, drevesa ebenovine in orehov vsebujejo žive celice in vsak del lesa ima živo protoplazmo, amino kisline in filamente eterične narave. Mi, kot človeške osebnosti, smo najzunanjejši , goste strukture komleksnega bitja, katerega subtilni deli ležijo v toku evolucije v Atmi, Duddha in Manasu.

Da bi se duša razvijala se mora inkarnirati v snov, ker osnovni zakon evolucije zahteva zaplet. Namen inkarnacije v snov je naučiti se dominirati materialnemu svetu in dodati to kvaliteto k iskri znotraj nas. Medtem, ko gredo fizična, čustvena in mentalna telesa človeške osebnosti skozi valovanje izkušenj v snovi, postanejo počasi polarizirana skozi mnoga življenja in njihovi višji dvojniki v duši Atme, Buddhe in Manasa se nalagajo nanje. To se zgodi, ko osebnost začne prepoznavati sebe onstran meja materialnega sveta in čuje notranji klic Monade in začne potovanje nazaj k očetovemu domu.

 

Psihologija sedmih žarkov
Psihologija sedmih žarkov je preučevanje narave duše tako kot resonira in se manifestira glede na kvalitete sedmih žarkov. Sedem žarkov se lahko začne najbolj opisovati s postulatom petih od sedmih osnovnih postulatov Starodavne modrosti:

"Postulat pet: Naš sončni sistem ima sedemkratno naravo:sestavljen je iz energij, ki resonirajo s sedmimi kvalitetami. "

Prav tako kot je struktura organizma v odnosu s kromosomi nukleusov njegovih celic, tako je naš solarni sistem aktiviran, sestavljan in upravljan z outputom sedmih božanskih kromosomov Gospodarjev Sedmih žarkov. Vse v našem sončnem sistemu, na katerikoli stopnji evolucije že je, pripada ali se odziva na Sedem žarkov. Sedem žarkov je utelešenje sedmih tipov sile, ki nam kaže sedem kvalitet božanstva, pa naj bo to v obliki zvoka, barve, oblike, človeške osebnosti, duše ali kot gostitelj drugih manifestacij. Sedem žarkov ali kvalitet  Enega življenja prežema celo vesolje in vsekakor ostane individualno in nezmanjšano. Zvok ali beseda vsakega žarka prehaja navzdol skozi nebo, dosega vsak sončno ali planetarno sfero na tem tonu žarka prav v nas in v nešteto nižjih entitet, ki nas sestavljajo. Žarki so gradniki celotne človeške entitete; vseh njegovih subtilnih teles. Žarki krožijo v in iz manifestacije in vsako človeško bitje je postavljeno v inkarnacijo glede na impulz nekega žarka, kvaliteto iz katere barva življenje in obliko. Isto se nanaša na vsako žival, rastlino in mineral.

Psihologija sedmih žarkov je vzniknila iz zapisov, ki so bili narejeni iz opazovanj človeškega obnašanja v obdobju 18. milijonov let na tem planetu. Veljavna je za posameznike vseh ras, veroizpovedi, družbenih statusov, spola in barve. Predstavlja bistvo božanske modrosti ali Gnozo, ki so jo osvojili s krvjo in znojem nekateri najvidnejši vodje človeške rase med svojimi boji skozi mnoga življenja s planetarnim okoljem in silami življenjskih zapletov. Psihologija sedmih žarkov analizira anatomijo in delovanje teh enot duhovne energije, ki sestavljajo prenašalca človeške osebnosti od znotraj  in katero počasi spoznava kot duhovno zavest. Učenja o sedmih žarkih so ključ do prave človeške narave, in zaobsegajo znanstveno, okultno in mistično znanje in zagotavlja okvir za razumevanje božanskega načrta za atom, celico, rastlino, galaksijo in človeka samega.

 

Sedem žarkov je:

Žarek I

Volja & Moč

Žarek II

Ljubezen Modrost

Žarek III

Aktivna inteligenca

Žarek IV

Umetnost & Harmonija skozi konflikt

Žarek V

Konkretno znanje & Analitična znanost

Žarek VI

Predaja & Idealizem

Žarek VII

Ceremonija, Red, Ritual in Magija

 

 

Znanost Antakarane

Hindujska beseda Antakarana nima direktnega prevoda v Angleščino, toda je najbolj dosledno opisana kot most ali kanal za komunikacijo med osebnostjo in dušo. Nanj se najpogosteje sklicujejo kot na Mavrični most. Njegov obstoj je poznan človeku skozi stoletja in kulture ga opisujejo na način, ki je skladen z njihovo mitologijo, kjer govorijo kako je velika struktura osebnosti povezana na svojega eteričnega dvojčka in se razvija glede na svoje lastne zakone v subtilni realnosti.Skozi Antakarano so povezane višje in nižje evolucije, da to kar je vredno v naših življenjih mora preiti na Višji jaz. Duša je prepojena s takšnimi vtisi, z nenavadnimi vnosi energije iz osebnosti kot pogum, volja, služenje človeštvu ipd. Duša potrebuje to  kot zahteva del sebe (osebnost), da se nahaja v objektivnem svetu. Mi, kot osebnosti, prejemamo navzdol iz Antakarane veličastne energije Duše, posebno skozi meditacijo, ki je znanost prinašanja teh energij in pomena navzdol. Duša bi nas vedno želela preplavjlati z dvema stvarema: Pomenom in Energijo. Te dve kvaliteti vsebujeta resnični JAZ; dve stvari, ki nam dajeta tokar je potrebno za izpolnjujoča in namena polna življenja.

Osebnost duše je pogosto opisana kot triada energije, saj je vsaka sestavljena iz treh temeljnih energij. Osebnost ali Nižja Triada se predstavlja z obrnjenim trikotnikom, ki simbolizira fizično telo,Astralno (čustveno) telo in spodnje mentalno telo. Duša ali Višja Triada je predstavljena z navzgor obrnjenim trikotnikom, ki predstavlja odgovarjajoče, duhovne kvalitete Atme, Buddhe in Manasa. Dve triadi sta povezani druga na drugo z Antakarano. Pod procesiranjem sedmih žarkov, se zavest, ki prežema fizično telo spreobrne na svojega višjega dvojčka, Atmično telo. Zavest, ki prežema Astralno telo  se prenese v Budistično telo in na enak način in na enak način je funkcija Nižjega mentalnega telesa zamenjana z Manasičnih telesom. Kanal med Nižjimi in Višjimi mentalnimi telesi je pot ali Antakarana skozi katero se dosežejo ti glavni prenosi zavesti.

 

Analiza žarkov

Ena najpraktičnejših uporab Psihologije žarkov je na področju Analize žarkov. Tukaj je posameznik sposoben oceniti žarke, ki vodijo pet temeljnih prenosnikov izraza – Dušo, Osebnost, Mentalnotelo, Astralno telo in Fizično telo in se učiti kako jih zamenjati in integrirati v skladu, da bi se duši dovolil njen najboljši izraz namena.  To je obsežna in privlačna tema in bomo tehniko Analize žarkov podali v nadaljevanju.

 

Prevod: http://www.douglasbaker.com/psychology.html

 

Tomaž Flegar, Ponedeljek-Petek 9h-17h Grič 32, 1000 Ljubljana-Brdo * GSM: 041 890 078 * tomaz.flegar@gmail.comtomaz.flegar@gmail.com
Onewer