Aart Jurrianse

Širitev zavesti

Enkrat, ko se človek začne zavestno zavedati osebnih sil, ki so mu na razpolago bo, odvisno od moči in jasnosti njegovega spoznanja, prilagodil svoje aktivnosti, da bodo ustrezale prepoznanim silam in bo tako zavestno preusmerjal svoja stopala na “Pot Povrtatka”. Ena funkcij določenih članov Hierarhije je podpirati človeštvo pri dvigu njihove zavesti na mentalni nivo, in tako vključiti ne le svet čustev in čutenja temveč tudi intelekta.

Preberi več

Zavest

Celotno Neskončno Vesolje, vidno in nevidno, znano in neznano, objektivno in subjektivno, fizično, astralno, mentalno in duhovno, vse sestavlja del Enega, Vrhovnegs Bitja. Na vseh točkah življenja, pa če manifestiranega kot en atom ali kot nešteto atomov, ki so kombinirani v nebeške konstelacije, ima svoje lastne sfere sevanja in zato njihovo lastno specifično polje vplivanja. Ne glede na vse pa ostanejo vsi medsebojno povezani, združeni z božanskimi Žarki Energije, ki sestavlja Eterično Vesolje in združuje vso kreaciji v Eno Celoto.

Preberi več

Skupinska iniciacija

* Iniciacija v Vodnarjevi dobi je skupinski napor, ki zahteva, da učenci demonstrirajo skupinsko zavest in sposobnost delovati harmonično na skupinskih projektih.

Vstop v vodnarjevo dobo poudarja generalno tendenco nasproti sintezi, skupinskim interesom, sodelovanju na vseh področjih in premikanju stran od ločenih odnosov, ki so tako pogosto karakterizirali človeške odnose v preteklosti. Ta inklinacija je tudi iskanje izraza z odnosom na iniciacijo.
Nekateri tihi aspekti skupinskega dela so že bili opravljeni in bo zato zadostovalo izpostaviti, da se ti principi tudi nanašajo na trening iniciirancev. Kjer je bil v preteklih letih poudarek na individualnem treningu in na posameznem vstopu iniciiranca, je Hierarhija sedaj sprejela politiko skupinskega vstopa. Mojstri so bili prisiljeni k temu ponovnemu premisleku v odnosu zaradi pospešenega povečevanja števila kandidatov za iniciacijo in ker se jih pričakuje še mnogo več v letih, ki ležijo pred nami.

Preberi več

Iniciacija razodetja

Glede na človeške standarde je človek dosegel popolnost, ko je pripravljen na Peto iniciacijo. To tudi označuje čas, ko je iniciiranec dosegel dovolj modrosti, ljubezni in duhovnosti, da se mu dovoli na priznane nivoje Mojstrske modrosti.

Preberi več

Pripravljanje na iniciacijo

* Kratka razprava sodobne privrženosti k učenju, z lastnimi višjimi standardi in povdarkom na služenje.

Življenje pripravnika in učenca pripravlja posameznika na Pot Iniciacije. Le-to označuje fazo v človeškem razkrivanju, kjer začne namenoma in zavestno sodelovati z evolucijskimi silami in dela na rekonstruciji in krepitvi svojega karakterja. Vsekakor se začne zavedati svojih pomanjkljivosti in poizkuša sistematično popraviti to kar manjka, da bi vzgojil boljše kvalitete in prinesel koordinirano osebnost pod nadzor duše.

Preberi več

Narava iniciacije

* Razprava o sodobni privrženosti in znaki pripravljenost na iniciacijo

Morali bi biti pazljivi, da ne položimo premajhnega poudarka na temo iniciacije, saj bi to lahko že samo po sebi vodilo do velikega samo interesa. Človek bi moral delovati nasproti iniciaciji in ne za iniciacijo. Iniciacija kot takšna zato nikoli ne bi smela biti cilj učenca - moral bi delovati, se disciplinirati in učiti, da bi se kar se da najbolj dobro opremil mentalno, da bi postal učinkovit instrument v rokah Mojstrov za služenju človeštvu. S takšnim stremljenjem in služenjem, bo učenec avtomatsko pridobil na izkušnjah, znanju, širitvi zavesti in dokončno na modrosti, kar bo rezultiralo v sorazmerni duhovni drži. Za opisni namen, se na mnoge zaporedne stopnje duhovnega razvoja nanaša kot na ‘iniciacije’.

Preberi več

Dobrodošli na Tomaževi spletni strani!