Alice A. Bailey / Djwhal Khul

Ta razvoj človeškega bitja je le prehod iz enega stanja zavesti v drugega. Je zaporedje širitve rasti sposobnosti zavedanja, ki je sestavljeno s prevladujočimi karakterisitkami Razmišljujočega, ki obstaja znotraj. To je napredovanje od zavesti, ki je polarizirana v osebnosti, nižjem jazu ali telesu v to, ki je polarizirana v višjem jazu, egu ali duši, do polarizacije v Monadi ali Duhu, dokler zavest sčasoma ne postane Božanska. Med tem, ko se človeško bitje razvija, se sposobnost zavedanja širi, najprej onstran omejitev zidov, ki jo omejujejo znotraj nižjih kraljestev narave (mineralov, vegetacije in živali) do treh svetov razvijajoče se osebnosti, do planeta, od kjer naprej igra svojo vlogo, do sistema kjer se planet obrača, dokler dokončno ne pobegne sončnemu sistemu samemu in postane univerzalna.

- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Iniciacija, Človeška in solarna

Prvi vzrok, ki sem ga naštel prej v tej razpravi je bil združen v izjavi, da je bolezen sama rezultat zaviranja svobodne življenjske sile in energije, ki se zliva v dušo. Do tega zastoja pride, ko se mistik vdaja svojim lastnim miselnim formam, ki jih nenehno ustvarja kot odziv na svoje rastoče prizadevanje. Te postanejo ovire med njim in svobodnim življenjem duše in zavirajo njegov stik in posledično kot rezultat vtok dušne energije.
Učenec obrne celotno situacijo in postane žrtev strašanskega (pred tretjo iniciacijo) vtoka dušne energije - energije drugotnega aspekta - ki prihaja od njega:

A)Njegove lastne duše, s katero se zlitje centra energije pospešeno odvija.
B)Njegove skupine ali Ashrama s katerim se sam, kot sprejet učenec, muči.
C)Njegovim Mostrom, s Katerim ima duhovni odnos in s Temi vibracijskimi vplivi, do katerih je večno dovzeten.
D)Hierarhija, energije katero lahko doseže skozi njega medij vseh treh zgornjih dejavnikov.

- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Ezoterično zdravljenje I.

Iniciacija je prefinjen, težak dosežek in klic za zahtevano disciplino celotne nižje narave in življenja, da se preda v samo zadrževanje in samo odrekanje.

- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Iniciacija, človeška in sončna

Velika možnost je vzniknila; človek bi lahko, skozi trening in uporabo ima,vzpostavil stk z dušo. To še ni bilo izvedeno dosedaj, razen v manjši stopnji. Kriza je zato vodila do stvaritve oz. raje do pojavitve iniciatorskega procesa, ki smo m dali ime tretja iniciacija.

Hierarhija je prvič prepoznala popoln uspeh širokega dela, ki se je izvajal v človeškem centru že milijone let. Duša in osebnost bi lahko bile in sta bile inteligentno združeni. To je en od razlogov, zakaj Hierarhija smatra tretjo iniciacijo kot prvo glavnmo iniciacijo; označila je točno popolne integracije duša-osebnost. Pri prejšnjih iniciacijah je duša bila prisotna, vendar pa je še vedno le občasno nadzirala; nenehna napaka v treh setovih je bila še vedno možna in je bil odnos med človekom in tremi svetovi in njegovo dušo meglen in na veliko le potencial. Spoznali boste, da kar mislim, ko izpostavim, da je že tisoče ljudi na svetu danes, šlo skozi prvo iniciacijo in so orientirani nasproti duhovnemu življenju in v služenju njihovmu dragemu sočloveku; je v njihovih življenjih še vedno tega kar se želi in duša očitno nenehno ne nadzira; vilek boj se še vedno bojuje, da bi se doseglo očiščenje na vseh treh nivojih. Življenja teh iniciirancev so napačna in njihova neizkušenost velika in glavni poizkus je upravljan v tem določenem ciklu, da bi se doseglo zlitje duše. Ko bo to doseženo, potem se zgodi tretja iniciacija (prva v besedah Hierarhije)

- Alice Bailey & Djwhal Khul - The Rays and the Initiations - Part II - Section I- The Seven Groups of Ashrams within the Hierarchy, str. 384-385

Duša je v svoji naravi skupinska zavest in nima individualnih ambicij ali individualnih interesov in v je nobenem primeru ne zanimajo interesi osebnosti. Duša je tista, ki je naravna. Iniciacija je proces kjer se duhovni človek začne zavedati znotraj osebnosti sebe kot duše, z močmi duše, duševnimi odnosi in namenom duše. V trenutku, ko človek prepozna to, celo v majhnem merilu, je skupinska zavest tista, katere se zaveda.

- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, 3. del

... Ta odstranitev miselne forme osebnosti, ki je popolna pri tretji iniciacije, je velika iniciacija za dušo na njenem lastnem nivoju. Iz tega razloga se smatra tretja iniciacija kot prva glavna iniciacija, saj imata prejšnji dve iniciaciji zelo mali učinek na dušo in le učinkujeta na inkarnirano dušo, le na “del” delote.

To so dejstva, ki niso dobro prepoznana in se redko poudarjajo v katerikoli literaturi, ki je izdana. Poudarek je bil dosedaj na iniciacijah kot, da učinkujejo na učenca v treh svetovih. Vendar pa se sam posebej ukvarjam z iniciacijami kot učinkujejo ali ne učinkujejo na dušo in prikrivajo njen odsev in osebnost v treh svetovih. 

-  Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Ezoterično zdravljenje I., str. 515

Prosilec postane dušna zavest in je zato iniciiranec; vedno si zapomnite, da je duša na svojem lastnem nivoju iniciiranec vseh stopenj. Iniciacija je, v zadnji analizi, spoznanje, prepoznava v možganski zavesti različnih sfer in stanj božanskega zavedanja, s posledično življenjsko demonstracijo tega dejstva, tega večnega dejstva.

- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, 2. del

Ceremonija iniciacije se zgodi le, ko je vzročno telo v položaju, da se odzove na aspekt Vojle Nebesnega Človeka (prvi aspekt) in to stori skozi voljno sodelovanje s popolnoma zavestnim jazom.

- Alice Bailey & Djwhal Khul, A Treatise on Cosmic Fire, str. 544

Mogoče je nova misel za nekatere, da se duša organizira zaradi napora, preusmerja svoje sile in se pripravlja za svež in močen ipulz, vendar je tako. Vse oblike življenja pod silo evolucije gredo iz iniciacije v iniciacijo in duša ni izvzeta iz tega procesa. Prav tako kot se duša živali-človeka združi z drugim božanskim principom in tako prinese v obstoj četrto kraljestvo narave, tako duša v človeštvu išče stik z drugim božanskim aspektom. Ko se zgodi stik bo prišlo Kraljestvo Boga na Zemljo; takrat bo preobražen fizični aspekt in prišla bo ta določena perioda; ki je prisotna simbolično pod terminom milenij.

- Alice A. Bailey & Djwahl Khul, Razprava o beli magiji, pravilo 2

Prvi Iniciator je, kot veste, Duša, Angel Prisotnosti in stopnja prediranja pokriva dolg evolucijski cikel, kjer Duša hoče vzpostaviti stik z in nadzirati osebnost. Stopnja polarizacije pokriva cikel v katerem je Duša nadzirana in zavestno uvedena v trojno naravo nižjega človeka. Stopnja erozije je le znana v tem, čem v osnovi je, ko se lahko energije Duhovne triade prenesejo skozi antahkarano v z dušo prepojeno osebnostjo.

- Alice A. Bailey & Dhwahl Khul, Učenci v Novi Dobi II, str. 433

V primeru sprejetega učenca, ki je v pripravi na iniciacijo, je termin, ki se nanaša na ta sistem integriranih energij “z dušo prepojene osebnosti.” Zlitje se ne nujno konča, vendar pa je prisotno dovolj dušne energije, ki zagotavlja, da je minimalni dušni nadzor, ki bo naredil iniciatorski proces učinkovit, prisoten.
- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, 2. del

Posrednik razkrijta je pri prvih dveh iniciacijah Duša in iz tega razloga se za prvo iniciacije pravi, da je (in s popolno resnico) izraz človeške lastne notranje božanskosti. To je razlog zakaj se ti prvi iniciaciji smatrata kot “iniciaciji začetka”. Tukaj bi se moralo ceniti delo Kristusa ali Kogarkoli, ki je cikličen Vodja Hierarhije, to, da dela v sodelovanju z iniciirančevo Dušo na Dušnem nivoju, na mentalnem nivoju; da se Sin Uma osvobodi in da potem postanejo višje iniciacije možne. Nenazadnje se je možno srečati iz lica v lice z Enim Iniciatorjem ali soočiti z njim postopkovno; razkrijte se dogovori v svetu duše, v svetu planetarne zavesti - te, katere integralni del je Duša ali posamezna zavest. 

- Alice A. Bailey & Dhwahl Khul, Učenci v Novi Dobi II, str. 435

Potrebno se je spomniti od začetka, da noben učenec ne more preiti skozi iniciatorsko izkušnjo, razen, če je z dušo prepojen posameznik in se zaveda na dušnih nivojih različnih dogajanj, možnosti, podvzemov in posledic.

- Alice A. Bailey & Djwhal Khul, Žarki in iniciacije

Iniciacije, o katerih se govori v tej Razpravi, so glavne Iniciacije, ki prinesejo te širitve zavesti, ki vodijo do osvoboditve; te se zgodijo v vzročnem telesu in od takrat naprej se odsevajo v fizičem...

- Alice Bailey & Djwhal Khul, A Treatise on Cosmic Fire, str. 198

Zadrževanje duše nad svojimi instrumenti izraza, mreže sedmih centrov in podcentrov, se okrepi in energija steče notri, sili puslušno osebnost, da popolnoma izrazi tip žarka duše in se zato podredi žarku osebnosti (in njej podrejenim trem žarkom) dominirajoči dušni energiji. Prva velika integracija je zlitje sile z energijo. Tukaj jeizraz globokega prevzema ta, ki utelesi eno prvih lekcij, ki jih iniciiranec mora obvladati.

- Alice A. Bailey & Djwahl Khul, Žarki in iniciacije, pravilo 1

Petkraka zvezda pri iniciacijah na menatalnem nivoju sije nad glavo iniciiranca. To zadeva prve tri iniciacije, ki so se zgodile v vrzročnem telesu. Povedano je bilo, da se prvi dve iniciaciji zgodita na astralnem nivoju in to je pravilno, vendar pa je to vzrokovalo nerazumevanje. Globoko se jih čuti v povezavi z astralnim in fizičnim telesom in v spodnjem mentalu in učinkuje na njihov nadzor. Med tem, ko se glavni učinek čuti v teh telesih, jih lahko iniciiranec interpretira kot, da so se zgodile na nivojih, ki jih zadeva, za slikovitost prikaza, in stimulacija deluje na veliko v astranem telesu. Vendar pa si je potrebno za vedno zapomniti, da se glavne iniciacije zgodijo v vzročnem telesu ali  - ločeno od telesa - na Buddhičnem nivoju.

- Alice Bailey & Djwhal Khul, A Treatise on Cosmic Fire, str. 696 [glej tudi: IHS 15-16]

Dobrodošli na Tomaževi spletni strani!