Dobrodošli na Tomaževi strani

Namen te strani je opis Tomaževega dela.

Na njej najdete vse kar je povezano z njegovim delom, gibanjem, seminarji, delavnicami. zdravljenjem, spreminjanjem resničnosti...

Splošni pogoji

Z registracijo na stran potrjujem, da se prijavljam tudi na splošne novice, s prijavo na e-novice pa še na regionalne novice in dogodke, ki jih izberem v padajočem meniju.

Prijavite se

Novice - prijavite se!

Naročam se na e-novice, ki se dotikajo dogodkov v vaši regiji in na splošne novice
Izberite regijo, kjer živite:
Prijavljam se in strinjam s pogoji

Slovenski jezik, načini Slovencev in pogled na subjektivnost | Duhovna rast

Slovenski jezik ne omogoča, da bi izrazili iz sebe vse kar želimo izraziti, prav tako nam tega ne omogoča družina, prijatelji… Nekaj je znotraj nas, kar se želi izraziti, pa se ne more. In to je eden razlogov, da govorimo o »vzorcih«, ki nas preganjajo skozi življenje.

Vsak od nas čuti, saj smo čuteča bitja in včasih je zelo težko izraziti nekaj, kar čutimo, saj nimamo znotraj sebe orodij oz. načinov, kako to spraviti ven [iz sebe]. Predstave, ki jih gojimo, občutki, ki se porajajo, vse to je zelo individualno za vsakega od nas in že ko jih komuniciramo z drugimi, izgubijo delček naše lasten čarovnije.

Pa ne samo zato, ker nas drugi razumejo drugače, temveč in predvsem zato, ker tudi sami ne moremo vsega tega, kar čutimo v popolnosti ubesediti. Ljudje, ki so bolj v stiku sami s tem, kar čutijo, lahko le-to izrazijo dosti bolj čisto, jasno. Za njih se pravi, da so bolj prisotno, saj lahko dosti bolj plastično komunicirajo o tem, kar se v njihovem življenju dogaja.

Preberite več: Slovenski jezik, načini Slovencev in pogled na subjektivnost | Duhovna rast

Podzavestne tendence | Duhovna rast

Svet, ki ga imamo znotraj, v naši glavi, umu, čustvih, mislih ni le svet, ki samo obstaja in plove. Plovba naših misli, čustev in vsega ostalega, kar se nam pojavlja v zavestnem stanju je pogojeno z notranjo potrebo. Je potreba, ki prihaja od daleč, daleč, daleč.

Vsak od nas je nekje nastal. In ta nekje ni v spermijih in zigotah. Ne mnogo prej je prišlo do tega, da smo se formirali. Ko ja nastal svet, vse kar je. Ko je vse začelo obstajati.

Kaj pa je pravzaprav obstoj? Obstoj je nekaj, kaj je zelo osebnega, nekaj kar vsak od nas doživlja znotraj sebe.

Ne gre se toliko za to, kar je zunaj, objektivno, nekaj kar nastaja in izgineva. Ne, gre se za naše subjektivno dojemanje tega, kar pač dojemamo. Ta naša izkušnja je, kako naj povem, na, »osebna« in tega ne more opisati nič objektivnega.

Preberite več: Podzavestne tendence | Duhovna rast

Razvoj dojemanja | Duhovna rast

Od kod smo ljudje navdihnjeni, da čutimo? Ali to kar čutimo, čutimo, ker to tako hoče telo, ali to čutimo, ker se hoče nekaj iz tega čutenja razviti?

Vsekakor imamo ljudje zelo precizen merili mehanizem, ki se mu pravi človeško telo. In telo vsekakor čuti to, kar čuti iz razloga, ker je tam nekaj za čutiti. A kaj, če je za tem še kaj več?

Čutenje je vsekakor čudovita funkcija, ki nam da občutek o tem, kaj se dogaja z nami. Kljub temu, da je ves svet orientiran na to, da nam prebudi zunanje čutenje, ter nas poizkusi zavarati s tem, kar nam daje, pa se še vedno, preden začutimo le to v obliki nekega signala prenese v naše telo, da bi se potem to lahko odzvalo.

Zanimivo, da se telo odzove le na tisto, kar mu je poznano. Podobno kot osciloskop ne more zaznati prihaja vetra, lahko naše telo zazna samo tisto, čemur je namenjeno. Z eno bistveno razliko…

Preberite več: Razvoj dojemanja | Duhovna rast

Od kje dobimo navdih, da smo to kar smo? | Duhovna rast

Skozi vse nas struja življenje. To je nekaj vrojenega, nekaj, kar pride z telesom, v katerega smo rojeni. Ali pa pride telo z življenjem, ki samo obstaja kot takšno.

Telo je produkt življenja, zato bi kaj težko rekli, da je življenje produkt telesa. Vse namreč, kar je v telesu, je prežeto z življenjem. Tudi okoli njega je življenje, ki ga mnogi opisujejo kot avra, energetsko polje, bio polje… Mnogo imen ima.

Zanimivo bi se bilo vprašati, kaj nastane prej, polje, ali telo? Kljub temu, kako bi to opisali, pa je dejstvo, da tudi novo življenje najprej pride iz nematerialnega, iz misli, namenov, čustev.

Ko prihaja do novega začetka življenja, vedno najprej obstaja namen, pa četudi se gre samo za spolni odnos, kajti besede pripeljejo…

Preberite več: Od kje dobimo navdih, da smo to kar smo? | Duhovna rast

Duhovni procesi in um | Duhovna rast

Narava procesov je trajanje, a ker sami v sebi še niso zadovoljni, je njihova narava tudi dopuščanje. Dopuščanje je ena največjih vrlin stvarstva, ki dovoli posamezniku, njegovemu procesu, procesu narave, viharju ipd., da se razvije do konca.

Vsak proces je popoln sam v sebi, ne glede na to, kako se odvija. In njegova narava, je narava razvijanja. Ko proces pride do konca, postane prazen in s to svojo praznostjo lahko oblikuje nov proces, če želi.

Vsak proces ima svoj začetek in konec. Začne se, ker nekaj, kljub temu, da je popolno, hoče dvigniti na višji, na novi nivo harmonije. In med njegovim potekom, se to dogaja.

Jezen človek, ki je popoln sam po sebi, vstopi v proces, da se njegova notranja harmonija dvigne na nov nivo harmoničnosti. Med tem potekom, med potekom procesa, se le ta brusi in pili in na koncu, kot je zelo slikovito povedal znani sufijski pesnik Kahlil Gibran, te proces sam križa, potem te pa pošlje nazaj v življenje, da to kar se je razvilo, da učiš naprej.

Preberite več: Duhovni procesi in um | Duhovna rast

Utelešanje dneva | Duhovna rast

Jutro je del dneva, ko se človek ponovno uteleša v svojo energijo. In če ta prehod ni usklajen s tem, kar človek je, se lahko utelešanje dneva prekine, včasih bolj grobo, včasih manj grobo. To, na kak način se bo dan utelesil v nas je vsekakor odvisno od obremenjenosti z miselnim in čustvenim tokom ponoči, še posebno zjutraj, med dnevom in čez vse svoje življenje.

Ljudje smo dandanes vajeni, da je pred nami dan zato, da ga izkoristimo zase. Vendar pa to ni vedno čisto jasno, kaj to pomeni. Velika večina ljudi slepo prevzame navade drugih in se zakoplje v delo in prosti čas. A sem, na Zemljo nismo prišli zaradi tega, da se utrujamo miselno, umsko, čustveno, mentalno.

Človek se vsak dan uteleša na Zemlji samo z enim razlogom, vsi ostali pa sledijo temu, pa hočete videti ali ne. In tega še posebej dobro poznajo nekateri ljudje, ki so v življenju prepoznali svojo pravo bit, ali vsaj njen del, ki jih nagovarja, še posebej, ko so starejši.

Preberite več: Utelešanje dneva | Duhovna rast

Tomaž Flegar, Ponedeljek-Petek 9h-17h Grič 32, 1000 Ljubljana-Brdo * GSM: 041 890 078 * tomaz.flegar@gmail.comtomaz.flegar@gmail.com
Onewer