Tomaževa spletna stran

Namen delavnice Celičnega zdravljenja & jedrne preobrazbe je odstraniti vse tisto, kar nam preprečuje prepoznati našo pravo naravo in dovoliti, da le-ta pride v obstoj takšna, kakršna je. To počnemo skozi neposredno komunikacijo s poljem, ki samo je. In med tem, ko omejitve zapuščajo naše telo, se začne vedno bolj buditi naše pravo bitje, naša prava narava, narava, ki večno sije skozi nas.

Proces skozi katerega gremo je čisto enostaven proces naslavljanja in odziva na to kar nas omejuje. In med tem, ko se odzivamo na zgostitve, ki vznikajo iz naše podzavesti, celic, čustev ipd., se le-te krčijo, zmanjšujejo in razblinjajo, nadomešča pa jih čista svetloba oz. potencial, ki nam omogoča sprejemati odločitve in krmiliti svoje življenje na povsem nov, drugačen način.

Petek, 25.09. - Na daljavo

Duhovna intervencija

Duhovna intervencija je duhovni poseg s pomočjo Visoko zdravilnih bitij, ki opravijo na posamezniku vse potrebne energetske posege in operacije, ki jih v določenem trenutku potrebuje.

Izvjajajo se tako na fizičnem, kot psihičnem, čustvenem ipd. polju, pač tam, kjer to posameznik potrebuje.

Oseba si sama določi, kaj je potrebno, operacije pa so usmerjene tako na neposredni simptom, ki ga oseba zaznava, kot tudi ozadje zaznane težave.

Duhovna bitja so prisotna glede na potrebo. Med njimi najdemo dr. Fritza, dr. Avgusta de Almeido, dr. Mendezesa, dr. Karla in mnoge druge

Kdaj bo duhovna intervencija in cena
Petek, 25.09.: 22h - 23h : 40€

Na daljavo << Zemljevid

Prijave: tomaz.flegar@gmail.com

Duhovna intervencija
(klikni za krajši opis)

Dobrodošli na Tomaževi spletni strani!